';

Więcej niż agencja badawcza

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. to firma badawcza z wyłącznie polskim kapitałem, istniejąca od 1996 r.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam zbudować pozycję eksperta (TOP 10) w usługach dedykowanych przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym.

Jesteśmy jedną z niewielu firm badawczych w Polsce, która posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Osiągnięcia ASM w stosowaniu innowacyjnych rozwiązań w realizacji usług badawczych zostały wielokrotnie docenione, wśród zdobytych przez nas trofeów znajdują się: Godło „Teraz Polska”, Certyfikat LIDER KAPITAŁU LUDZKIEGO 2015, Gepard Biznesu 2014, Laury Buildera 2014 i 2012, EUROSYMBOL synergii nauki i biznesu 2013, Innowator Wprost 2013, Innowacja Roku 2011 i 2008, Kryształowa Brukselka 2010 i 2005, Kamertony Innowacyjności 2007.

Slide One - copy

Innowacyjna pracownia
badań neuromarketingowych

ASM Neuro Lab dostarcza klientom rzetelnych danych biometrycznych w zakresie
reakcji człowieka na bodźce zmysłowe - wzrokowe, słuchowe, dotykowe i smakowe

EYE TRACKING | EEG | FACE TRACKING | EMG | GSR

Slide Three - copy

wypożyczalnia sprzętu
do badań biometrycznych

Najwyższa światowa jakość,
jedyne egzemplarze w Polsce!

BRAIN PRODUCTS | TOBII PRO

previous arrow
next arrow

Dlaczego neurobadania?

Dotychczas stosowane w badaniach marketingowych techniki deklaratywne nie pozwalały na wnikliwą analizę emocji konsumenta/użytkownika. Dzięki metodom neuromarketingu weryfikujemy nastawienie poznawcze i emocjonalne odbiorcy do danego produkt, usługi, procesu.

Dane pozyskujemy poprzez realizowane na najwyższym światowym poziomie badania z użyciem technologii biometrycznych, a skuteczność ich interpretacji jest gwarantowana poprzez dobór doświadczonego zespołu ekspertów i potwierdzona licznymi testami weryfikacyjnymi. Cross-walidacja z innymi metodami pozwala na skorelowanie zalet tradycyjnych badań z nowoczesnymi pomiarami biometrycznymi.

ux_NS
av_NS1
sound&music_NS
shopping_NS
food_NS1
drive_NS

Jak to działa?

Biometria w marketingu to technika dokonywania pomiarów reakcji emocjonalnych człowieka na zaprezentowane bodźce zmysłowe. Dzięki temu można pozyskać dane oceniające dany produkt/usługę i wykreować takie ich parametry, które wywołają u odbiorcy założony w strategii marketingowej efekt wizerunkowy, sprzedażowy, procesowy.

W Laboratorium ASM Neuro Lab stosujemy następujące technologie biometryczne:

  • śledzenie ruchu źrenic – OKULOGRAFIA / EYE TRACKING (ET),
  • zapis fal mózgowych – ELEKTROENCEFALOGRAFIA (EEG),
  • pomiar potliwości skóry – REAKCJA SKÓRNO-GALWANICZNA (GSR),
  • pomiar napięcia mięśniowego – ELEKTROMIOGRAFIA (EMG),
  • zapis mimiki twarzy – FACE TRACKING / READING (FT).

Nasza technologia i autorska metodologia badawcza umożliwiają zastosowanie ww. metod zarówno osobno, jak i łącznie. Pomiar danych pozyskanych z różnych urządzeń może zatem się odbywać w tym samym czasie i co za tym idzie, interpretacja wyników jest oparta o więcej parametrów.

Wypożyczalnia sprzętu do badań biometrycznych

TOBII PRO, BRAIN PRODUCTS

ASM Neuro Lab oferuje badaczom i naukowcom możliwość wypożyczenia sprzętu o parametrach najwyższej światowej jakości.

Najlepsze parametry sprzętu w Polsce, jedyne egzemplarze!

Dane kontaktowe

Image Image Image

Marek Skrzyński
+48 500 614 406
m.skrzynski@asmresearch.pl

Joanna Florczak-Czujwid
+48 697 134 770
j.florczak@asmresearch.pl

Agnieszka Wójcik-Zachorska
+48 695 004 600
a.wojcik@asmresearch.pl

Formularz kontaktowy

Reload Captcha