Elektroencefalografia

Elektroencefalografia (EEG) to nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis – elektroencefalogram.

Badania z wykorzystaniem EEG pozwalają m.in.:

  • określić tło – ustalić te elementy np. reklamy / komunikacji, które budzą pozytywne i te, które budzą negatywne skojarzenia
  • określić czy np. wypowiadane komunikaty / sceny reklamy powodują wzrost zainteresowania produktem oraz chęć sięgnięcia po niego czy też reakcje odwrotne
  • sprawdzić w jaki sposób respondenci reagują na logo czy markę produktu, cenę etc.
  • znaleźć te fragmenty komunikatu / reklamy, które nic nie wnoszą do przekazu emocjonalnego
  • sprawdzić, czy rzeczywiste oddziaływanie komunikatu / reklamy jest zgodne z założeniami jej realizatorów
  • ujawnić w komunikacie / reklamie sceny przeciwskuteczne – oddziaływujące na odbiorcę w sposób odwrotny do zamierzonego
  • porównać oddziaływanie kilku komunikatów / reklam

Narzędzie to odzwierciedla motywację dążenia vs. unikania w odpowiedzi na komunikat, produkt lub markę. Jest interpretowany jako emocjonalne zaangażowanie odbiorców.
Odkrywa czy prezentowany materiał wzbudza pozytywne, czy negatywne reakcje i czy w konsekwencji respondenci identyfikują się z przedstawionymi osobami bądź sytuacjami.