Na czym polegają badania decyzji zakupowych?

Badania decyzji zakupowych to grupa badań marketingowych polegająca na zbieraniu i analizowaniu zachowania poszczególnych grup konsumentów podczas zakupu czy zamawiania usług/produktów. Badania takie pozwalają na identyfikację podstawowych cech odbiorców oraz rozumienie, wyjaśnienie i przewidywanie ich zachowań.

Dzięki temu można przekonać się, czy działania sprzedażowe/marketingowe są kierowane do odpowiedniej grupy odbiorców. Najczęściej prowadzone badania dotyczą potrzeb konsumentów, ich preferencji i opinii. Są bardzo pomocne przy tworzeniu planów biznesowych a także mogą uchronić firmę przed popełnieniem błędów.

Badania decyzji zakupowych dostarczając różnych informacji na temat zachowań konsumentów pomagają firmom lepiej zrozumieć, dlaczego i jak ludzie podejmują decyzje zakupowe.

Jakich informacji dostarczają badania decyzji zakupowych?

Oto kluczowe informacje, które można uzyskać dzięki badaniom decyzji zakupowych:

 • motywacje zakupowe – badania decyzji zakupowych pomagają zidentyfikować, co skłania konsumentów do zakupu określonego produktu lub usługi (potrzeby, pragnienia, aspiracje, a także czynniki emocjonalne),
 • segmentacja rynku – pozwala to na podział konsumentów na różne grupy na podstawie wspólnych cech, takich jak wiek, płeć, dochód, zainteresowania i zachowania zakupowe,
 • ścieżka zakupowa – badania mogą wykazać, jakie etapy konsument przechodzi przed dokonaniem zakupu, w tym świadomość produktu, rozważanie opcji, ocenę, wybór i lojalność wobec marki,
 • wpływ czynników zewnętrznych – badania pozwalają na zrozumienie, jakie czynniki zewnętrzne, takie jak reklamy, opinie innych konsumentów, działania konkurencji czy trendy społeczne, wpływają na decyzje zakupowe,
 • wpływ czynników demograficznych i psychograficznych – badania mogą dostarczyć informacji na temat cech demograficznych konsumentów, takich jak wiek, płeć, wykształcenie, a także czynników psychograficznych, takich jak wartości, przekonania i styl życia,
 • preferencje i oczekiwania klientów – badania pomagają zrozumieć, co klienci oczekują od produktów i usług, jakie cechy produktu są dla nich ważne i jakie korzyści oczekują.
 • analiza lojalności klientów – badania pozwalają ocenić, jak lojalni są klienci wobec marki i co wpływa na ich powtarzalność zakupów.
 • analiza skuteczności działań marketingowych – badania pozwalają ocenić, jakie działania marketingowe są najskuteczniejsze w przyciąganiu klientów i zachęcaniu ich do zakupu.
 • trendy i zmiany na rynku – badania pozwalają na monitorowanie zmian w preferencjach konsumentów, konkurencji i trendów rynkowych, co jest istotne dla długoterminowej strategii firmy.

Jak realizujemy badania decyzji zakupowych?

W procesie zakupowym wpływ na decyzje klienta ma nie tylko sam produkt oraz informacja o nim, ale także „środowisko” zakupowe w jakim się znajduje.  W jaki sposób klient porusza się po sklepie, co w największym stopniu przykuwa jego/jej uwagę, a co wpływa na wybór konkretnego produktu to informacje niezmiernie ważne w aranżacji przestrzeni zakupowej. Dane zbierane w sposób deklaratywny nacechowane są bardzo dużą dozą subiektywizmu oraz obarczone błędem zapamiętania mnogości informacji (szum komunikacyjny). Z kolei w przypadku technik obserwacyjnych np. w trakcie obserwacji uczestniczącej, sam obserwator zakłóca środowisko naturalne przeprowadzania badania.

Wypracowana przez nas metodologia badania decyzji zakupowych SHOPPING NEURO SCAN z wykorzystaniem mobilnej aparatury pomiarowej pozwala na realizację badań z zachowaniem naturalnych warunków oraz nawyków respondentów.

Zachowanie klientów podczas podejmowania decyzji zakupowych precyzyjnie śledzimy dzięki technikom eyetrackingu stacjonarnego lub mobilnego skoordynowanego z technologiami  EEG, face-trackingu, GSR i EMG. Jednoczesne pomiary pozwalają na określenie rzeczywistych reakcji odbiorców przekazu na jego składowe elementy, takie jak: dźwięk, obraz, zawartość przekazu.

BADANE PARAMETRY

 • jakie elementy przestrzeni przyciągają uwagę, a jakie zostają pominięte,
 • czytelność komunikacji w sklepie,
 • zauważalność kluczowych informacji – cen produktów, artykułów promocyjnych, itp,
 • prawidłowość ułożenia i kolejność oglądania produktów na półce,
 • ścieżki nawigacji w przestrzeni sklepowej,
 • skuteczność komunikacji w sklepie,
 • postrzeganie materiałów POS,
 • optymalizacja procesów sprzedażowych realizowanych przez przedsiębiorstwa (dla różnych branż, budowla, przetwórstwo rolno spożywcze, RTV-AGD).

Nasza autorska metodologia SHOPPING NEURO SCAN polega na integracji danych z reakcji psychofizjologicznych respondentów wywołanych przez określone bodźce sensoryczne, emocjonalne  i poznawcze z deklaratywnymi jakościowymi technikami badawczymi, takimi jak indywidualny wywiad pogłębiony IDI, wywiad grupowy FGI, lub technikami ilościowymi – np. ankiety CATI, CAWI, czy PAPI. Takie zestawienie to doskonałe ugruntowanie danych biometrycznych z wypowiedziami respondentów dotyczących konkretnego zagadnienia. 

W jakich obszarach konieczne są badania decyzji zakupowych?

Przeprowadzenie badań decyzji zakupowych jest niezbędne wszędzie tam, gdzie klient indywidualny czy biznesowy ma do czynienia z ofertą sprzedaży. Takie badania są przydatne w każdej branży.

DLA KOGO? BADANE REAKCJE NARZĘDZIA
 • Dla posiadaczy /zarządców powierzchni handlowych
 • Dla właścicieli sklepów e-commerce
 • Dla producentów
 • Dla dystrybutorów
 • Dla merchandiserów
 • Wzrokowe
 • Słuchowe
 • Emocjonalne
 • ET
 • FT
 • EMG
 • EEG
 • GSR

Przykłady badań decyzji zakupowych

Ile kosztują badania decyzji zakupowych?

Koszt badania każdorazowo ustalany jest z klientem, w zależności od zastosowanej metodologii oraz próby badawczej. W ASM Neuro Lab koszty badań neuromarketingowych są atrakcyjne dla klienta w związku z posiadaniem na własność sprzętu najwyższej światowej klasy.