BADANIA DECYZJI ZAKUPOWYCH

BADANE PARAMETRY

 • jakie elementy przestrzeni przyciągają uwagę, a jakie zostają pominięte,
 • czytelność komunikacji w sklepie,
 • zauważalność kluczowych informacji – cen produktów, artykułów promocyjnych, itp,
 • prawidłowość ułożenia i kolejność oglądania produktów na półce,
 • ścieżki nawigacji w przestrzeni sklepowej,
 • skuteczność komunikacji w sklepie,
 • postrzeganie materiałów POS,
 • optymalizacja procesów sprzedażowych realizowanych przez przedsiębiorstwa (dla różnych branż, budowla, przetwórstwo rolno spożywcze, RTV-AGD).

PROBLEMATYKA BADAWCZA

W procesie zakupowym wpływ na decyzje klienta ma nie tylko sam produkt oraz informacja o nim, ale także „środowisko” zakupowe w jakim się znajduje.  W jaki sposób klient porusza się po sklepie, co w największym stopniu przykuwa jego/jej uwagę, a co wpływa na wybór konkretnego produktu to informacje niezmiernie ważne w aranżacji przestrzeni zakupowej. Zbierane w sposób deklaratywny nacechowane są bardzo dużą dozą subiektywizmu oraz obarczone błędem zapamiętania mnogości informacji (szum komunikacyjny). Z kolei w przypadku technik obserwacyjnych np. w trakcie obserwacji uczestniczącej, sam obserwator zakłóca środowisko naturalne przeprowadzania badania.  Wypracowana metodologia badania decyzji zakupowych z wykorzystaniem mobilnej aparatury pomiarowej pozwala na realizację badań z zachowaniem naturalnych warunków oraz nawyków respondentów.

DLA KOGO? BADANE REAKCJE NARZĘDZIA
 • Dla posiadaczy /zarządców powierzchni handlowych
 • Dla producentów
 • Dla dystrybutorów
 • Dla merchandiserów
 • Wzrokowe
 • Słuchowe
 • Emocjonalne
 • ET
 • FT
 • EMG
 • EEG
 • GSR