Na czym polegają badania wpływu muzyki/dźwięków na zachowania osób?

Badania wpływu muzyki i dźwięków na zachowanie osób to grupa badań marketingowych polegająca na zbieraniu i analizowaniu zachowania poszczególnych grup konsumentów podczas kontaktu z bodźcami dźwiękowymi. Badacze starają się dotrzeć do świadomych i nieuświadomionych reakcji poszczególnych osób i zrozumieć, jak dźwięki i muzyka mogą wpływać na emocje, zachowania i procesy poznawcze.

Badania reakcji konsumentów na muzykę/dźwięki dostarczając różnych informacji na temat ich zachowań pomagają firmom lepiej zrozumieć, dlaczego i jak ludzie podejmują decyzje.

Badania w centrum handlowym

Jakich informacji dostarczają badania wpływu muzyki/dźwięków na zachowania osób?

Badania wpływu muzyki i dźwięków na zachowanie osób dostarczają różnorodnych informacji i wniosków, które pomagają zrozumieć, jak dźwięki mogą wpływać na ludzkie zachowanie. Dzięki tym badaniom można pozyskać:

 • zrozumienie reakcji emocjonalnych – badania pozwalają zidentyfikować, jakie rodzaje muzyki i dźwięków wywołują określone emocje u ludzi,
 • dane o skutkach kontaktów z dźwiękami na poziomie neurologicznym – dzięki neuroobrazowaniu EEG można obserwować, jak muzyka/dźwięki wpływają na działanie mózgu, które obszary mózgu są aktywowane podczas słuchania różnych rodzajów muzyki,
 • analizę procesów poznawczych – badania wykazują, jak dana muzyka może wpływać na zdolności poznawcze, takie jak uwaga, pamięć, koncentracja i kreatywność co może pomóc w poprawie rozpoznawalności marki czy budowaniu lojalności klientów,
 • analizę wpływu na zachowanie społeczne – muzyka i dźwięki mogą kształtować zachowanie w kontekście społecznym, takie jak interakcje międzyludzkie czy współpraca, zatem należy sprawdzić, jak dana muzyka może wzmacniać więzi społeczne i wpływać na atmosferę w różnych środowiskach, np. w środowisku pracy.
 • analizę efektywności w terapii – badania dostarczają informacji na temat skuteczności muzyki jako narzędzia terapeutycznego, np. w terapii zaburzeń psychicznych czy rehabilitacji,
 • analizę wpływu muzyki/dźwięków na motywację i wydajność – wyniki badań pozwalają zrozumieć, jak muzyka może wpłynąć na poziom motywacji, energii i wydajności ludzi w różnych dziedzinach, w tym w sporcie, nauce i pracy,
 • dane o preferencjach i indywidualnych różnicach grup docelowych – badania pozwalają zrozumieć, dlaczego ludzie mają różne preferencje muzyczne i jak te różnice wpływają na ich zachowanie,
 • analiza kontekstu kulturowego – badania uwzględniają wpływ kontekstu i kultury na odbiór muzyki i dźwięków, co pomaga zrozumieć, dlaczego pewne rodzaje muzyki mogą mieć różny wpływ w różnych społecznościach i sytuacjach.
Badania wpływu muzyki na pracę

Jak realizujemy badania wpływu muzyki/dźwięków na zachowania osób?

Istotą nowoczesnych badań marketingowych jest poznanie prawdziwych ocen, odfiltrowanych od obowiązujących wzorców społecznych. Z tego powodu badanie odbioru muzyki (konkretnego utworu, bądź całej płyty) oparte jedynie na deklaracjach odbiorców może dać wyniki odbiegające od prawdy. Zastosowanie narzędzi neuromarketingowych badających reakcje neurologiczno-somatyczne daje możliwość poznania wiarygodnego odbioru danej muzyki – jej wpływu na reakcje zachodzące w mózgu.

W połączeniu z deklaracjami respondentów odnośnie możliwego zakupu danego produktu (płyty z konkretną muzyką, produkty odtwarzające muzykę), czy rodzaju emocji jakie wywołał kontakt z daną muzyką, można określić możliwą siłę rynkowego zastosowania danego utworu rozpatrywanego jako:

 • płyty sprzedawanej jako odrębny produkt w sklepach muzycznych,
 • muzyki wykorzystywanej w punktach sprzedaży – hipermarketach czy galeriach handlowych,
 • muzyki odtwarzanej pacjentom w przychodniach lekarskich,
 • muzyki odtwarzanej przez inne produkty np. produkty dla dzieci etc.

Wypracowana przez nas metodologia badania decyzji zakupowych SOUND&MUSIC NEURO SCAN z wykorzystaniem mobilnej aparatury pomiarowej pozwala na realizację badań z zachowaniem naturalnych warunków oraz nawyków respondentów.

Zachowanie klientów podczas kontaktu z bodźcami słuchowymi śledzimy dzięki technologiami  EEG, face-trackingu, GSR i EMG skoordynowanym z technikami eyetrackingu stacjonarnego lub mobilnego skoordynowanego z . Jednoczesne pomiary pozwalają na określenie rzeczywistych reakcji odbiorców przekazu na jego składowe elementy, takie jak: dźwięk, obraz, zawartość przekazu.

BADANE PARAMETRY

 • kierunek reakcji emocjonalnych w odpowiedzi na daną muzykę oraz słowa (sprawdzenie zależności między muzyką a nastrojem, jaki wywołuje),
 • badanie zmian funkcji ustroju człowieka – wpływ tonacji, tempa, rytmu na parametry emocjonalno-fizjologiczne (w tym reakcje skórno-galwaniczne),
 • skłonność do tendencji w ocenach czy podejmowania decyzji zakupowych pod wpływem słuchania danej muzyki.

Nasza autorska metodologia SHOPPING NEURO SCAN polega na integracji danych z reakcji psychofizjologicznych respondentów wywołanych przez określone bodźce sensoryczne, emocjonalne  i poznawcze z deklaratywnymi jakościowymi technikami badawczymi, takimi jak indywidualny wywiad pogłębiony IDI, wywiad grupowy FGI, lub technikami ilościowymi – np. ankiety CATI, CAWI, czy PAPI. Takie zestawienie to doskonałe ugruntowanie danych biometrycznych z wypowiedziami respondentów dotyczących konkretnego zagadnienia. 

W jakich obszarach konieczne są badania wpływu muzyki/dźwięków na zachowania osób?

Przeprowadzenie badań wpływu muzyki/dżwięków na zachowanie jest niezbędne wszędzie tam, gdzie klient indywidualny czy biznesowy ma do czynienia z zaplanowanymi bodźcami słuchowymi. Takie badania są przydatne w każdej branży.

DLA KOGO? BADANE REAKCJE NARZĘDZIA
 • Dla posiadaczy /zarządców powierzchni handlowych
 • Dla usługodawców
 • Dla reklamodawców
 • Dla autorów muzyki i filmów
 • Dla vlogerów, youtuberów
 • Wzrokowe
 • Słuchowe
 • Emocjonalne
 • ET
 • FT
 • EMG
 • EEG
 • GSR

Przykłady badań wpływu muzyki/dźwięków na zachowania osób

Badania wpływu muzyki/dźwięków na zachowania osób mogą być realizowane pod kątem rożnych aspektów indywidualnych czy społecznych. Mogą to być badania naukowe, medyczne, marketingowe czy rynkowe. Mają zastosowanie w ramach doskonalenia rożnych procesów w firmie, jak np. marketing, sprzedaż, HR. Wpływ muzyki na zachowanie ludzi może różnić się w związku z indywidualnymi preferencjami i kontekstem. Zależnie od celu można je odpowiednio sklasyfikować pod kątem zbierania konkretnych informacji, jak np. poniżej.

EMOCJE

Muzyka może wywoływać szeroki zakres emocji u słuchaczy, takich jak radość, smutek, strach, ekscytacja itp. Badacze starają się zrozumieć, jak różne aspekty muzyki, takie jak tempo, tonacja, rytm, melodyka, wpływają na emocje i dlaczego ludzie reagują na nie w określony sposób.

STANY EMOCJONALNE

Muzyka może zmieniać stany emocjonalne słuchaczy. Badania skupiają się na tym, w jaki sposób muzyka może wpływać na regulację emocji i pomagać ludziom zarządzać swoimi stanami emocjonalnymi

PAMIĘĆ

Dźwięki i muzyka mogą mieć wpływ na procesy pamięci. Badacze interesują się tym, jak muzyka może pomagać w zapamiętywaniu informacji lub odwrotnie, jak przeszkadzać w koncentracji i zapamiętywaniu.

MOTYWACJA

Muzyka może działać jako motywator i wpływać na zachowanie ludzi w różnych kontekstach, na przykład w sporcie, nauce czy pracy. Badania starają się zrozumieć, jakiE rodzaje muzyki lub dźwięków są najbardziej mobilizujące.

ZDROWIE PSYCHICZNE

Muzyka bywa wykorzystywana w terapiach i leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe i PTSD. Badacze biorą pod uwagę, jakie rodzaje muzyki mogą pomagać w terapii i dlaczego.

SPOŁECZNA INTERAKCJA

Dźwięki i muzyka mogą wpływać na zachowanie w kontekście społecznym. Badania skupiają się na tym, jak muzyka może kształtować interakcje międzyludzkie, na przykład poprzez tańce, śpiewy czy tworzenie więzi społecznych.

Ile kosztują badania wpływu muzyki/dźwięków na zachowania osób?

Koszt badania każdorazowo ustalany jest z klientem, w zależności od zastosowanej metodologii oraz próby badawczej. W ASM Neuro Lab koszty badań neuromarketingowych są atrakcyjne dla klienta w związku z posiadaniem na własność sprzętu najwyższej światowej klasy.