BADANIA WPŁYWU MUZYKI I DŹWIĘKÓW NA OKREŚLONE ZACHOWANIA OSÓB

BADANE PARAMETRY

 • kierunek reakcji emocjonalnych w odpowiedzi na daną muzykę oraz słowa (sprawdzenie zależności między muzyką a nastrojem, jaki wywołuje),
 • badanie zmian funkcji ustroju człowieka – wpływ tonacji, tempa, rytmu na parametry emocjonalno-fizjologiczne (w tym reakcje skórno-galwaniczne),
 • skłonność do tendencji w ocenach czy podejmowania decyzji zakupowych pod wpływem słuchania danej muzyki.

PROBLEMATYKA BADAWCZA

Istotą jest poznanie prawdziwych ocen, odfiltrowanych od obowiązujących wzorców społecznych. Z tego powodu badanie odbioru muzyki (konkretnego utworu, bądź całej płyty) oparte jedynie na deklaracjach odbiorców może dać wyniki odbiegające od prawdy. Zastosowanie narzędzi badających reakcje neurologiczno-somatyczne daje możliwość poznania wiarygodnego odbioru danej muzyki – jej wpływu na reakcje zachodzące w mózgu. W połączeniu z deklaracjami respondentów odnośnie możliwego zakupu danego produktu (płyty z konkretną muzyką, produkty odtwarzające muzykę), czy rodzaju emocji jakie wywołał kontakt z daną muzyką, można określić możliwą siłę rynkowego zastosowania danego utworu rozpatrywanego jako:

 • płyty sprzedawanej jako odrębny produkt w sklepach muzycznych,
 • muzyki wykorzystywanej w hipermarketach czy galeriach handlowych,
 • muzyki odtwarzanej pacjentom w przychodniach lekarskich,
 • muzyki odtwarzanej przez inne produkty np. produkty dla dzieci etc.
DLA KOGO? BADANE REAKCJE NARZĘDZIA
 • Dla posiadaczy /zarządców powierzchni handlowych
 • Dla usługodawców
 • Dla reklamodawców
 • Dla autorów muzyki i filmów
 • Dla vlogerów, youtuberów
 • Wzrokowe
 • Słuchowe
 • Emocjonalne
 • ET
 • FT
 • EMG
 • EEG
 • GSR