Na czym polegają badania aktywności psychofizycznej kierowców i operatorów?

Badania aktywności psychofizycznej kierowców i operatorów pojazdów w warunkach symulowanych lub naturalnych to grupa badań marketingowych polegająca na zbieraniu i analizowaniu zachowania poszczególnych osób podczas wykonywania czynności zawodowych. Badania takie pozwalają na identyfikację podstawowych cech odbiorców oraz rozumienie, wyjaśnienie i przewidywanie ich zachowań.

Dzięki temu można przekonać się, czy działania logistyczne są realizowane poprawnie i bezpiecznie Są bardzo pomocne przy tworzeniu planów biznesowych a także mogą uchronić firmę przed popełnieniem błędów.

Badania aktywności psychofizycznej kierowców

Badania w warunkach symulowanych pozwalają na testowanie reakcji kierowców lub operatorów w kontrolowanych warunkach, bez narażania ich na rzeczywiste niebezpieczeństwo. To może być szczególnie przydatne do badania reakcji na nietypowe sytuacje.

Badania przeprowadzane w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego lub pracy dostarczają danych na temat rzeczywistych zachowań i reakcji,
co może być użyteczne do oceny bezpieczeństwa w rzeczywistych warunkach.

Jakich informacji dostarczają badania aktywności psychofizycznej?

Badania aktywności psychofizycznej kierowców i operatorów pojazdów mechanicznych pozwalają na ocenę, analizę i zrozumienie kwestii związanych z bezpiecznym prowadzeniem pojazdów oraz efektywnym wykonywaniem zadań z nimi związanych.

Najważniejsze aspekty pozyskanych danych to np.:

 • czas reakcji – badania mogą określić, jak szybko kierowcy lub operatorzy reagują na różnego rodzaju sytuacje na drodze lub w środowisku pracy,
 • skupienie uwagi – badania mogą określić, jak dobrze badane osoby są w stanie skupić się na zadaniach związanych z prowadzeniem pojazdów lub obsługą maszyn,
 • zmęczenie i senność – badania psychofizyczne mogą wykrywać oznaki zmęczenia i senności u kierowców i operatorów,
 • poziom stresu i emocji – badania mogą ocenić poziom stresu i innych emocji u kierowców i operatorów,
 • zdolności przewidywania i planowania – badania mogą dostarczyć informacji na temat zdolności badanych osób do przewidywania i planowania działań na drodze lub w pracy. To pomaga w ocenie ich zdolności do unikania konfliktów i reagowania na zmienne warunki.
 • ocena zdolności jazdy – badania mogą pomóc w określeniu, czy kierowcy mają odpowiednie zdolności do prowadzenia pojazdów, zwłaszcza w przypadku osób starszych lub tych z ograniczeniami zdrowotnymi.

Jak realizujemy badania aktywności psychofizycznej?

Wypracowana przez nas metodologia badania aktywności psychofizycznej DRIVE NEURO SCAN z wykorzystaniem mobilnej aparatury pomiarowej pozwala na realizację badań z zachowaniem naturalnych warunków oraz nawyków respondentów.

Nowoczesne metody i techniki badania kierowców/operatorów pojazdów mechanicznych wykorzystujących urządzenia biometryczne (EYE TRACKING, EEG, GSR, FACE TRACKING) pozwalają na monitorowanie zachowania osób kierujących pojazdami w sposób bardziej precyzyjny i obiektywny na poziomie ich percepcji sensorycznej, przetwarzania informacji oraz reakcji emocjonalnych na dynamiczne zdarzenia terenowe.

Badania operatorów pojazdów

Wyniki tego typu badań dostarczają bardzo precyzyjnych informacji o przyczynach określonych reakcji konkretnych osób na zdarzenia terenowe, co pozwala na dobór odpowiednich ćwiczeń i zadań korygujących zachowanie kierowców/operatorów maszyn na poziomie poszczególnych elementów ich psychofizjologii.

Zachowanie kierowców i operatorów precyzyjnie śledzimy dzięki technikom eyetrackingu stacjonarnego lub mobilnego skoordynowanego z technologiami  EEG, face-trackingu, GSR i EMG. Jednoczesne pomiary pozwalają na określenie rzeczywistych reakcji odbiorców przekazu na jego składowe elementy, takie jak: dźwięk, obraz, zawartość przekazu.

BADANE PARAMETRY

 • ocena sposobu gromadzenia i przetwarzania informacji z bodźców sensorycznych w warunkach rzeczywistych i symulowanych,
 • detekcja poziomu koncentracji, frustracji, zmęczenia, rutyny, wypalenia zawodowego,
 • ocena wpływu środowiska pracy na sprawność psychofizyczną w warunkach rzeczywistych i symulowanych,
 • ocena wpływu monotonii, przeciążenia informacją i stresem na reakcje psychofizjologiczne,
 • diagnozowanie rodzajów bodźców sensorycznych rozpraszających/skupiających uwagę na realizowanych czynnościach,
 • ergonomia rozmieszczania przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Nasza autorska metodologia DRIVE NEURO SCAN polega na integracji danych z reakcji psychofizjologicznych respondentów wywołanych przez określone bodźce sensoryczne, emocjonalne  i poznawcze z deklaratywnymi jakościowymi technikami badawczymi, takimi jak indywidualny wywiad pogłębiony IDI, wywiad grupowy FGI, lub technikami ilościowymi – np. ankiety CATI, CAWI, czy PAPI. Takie zestawienie to doskonałe ugruntowanie danych biometrycznych z wypowiedziami respondentów dotyczących konkretnego zagadnienia. 

W jakich obszarach konieczne są badania aktywności psychofizycznej?

Przeprowadzenie badań aktywności psychofizycznej jest niezbędne wszędzie tam, gdzie pracownik wykonuje zadania związane z użyciem pojazdów. Takie badania są przydatne w każdej branży.

DLA KOGO? BADANE REAKCJE NARZĘDZIA
 • Dla posiadaczy flot samochodowych
 • Dla posiadaczy/zarządców dróg
 • Dla dystrybutorów
 • Dla firm logistycznych
 • Wzrokowe
 • Słuchowe
 • Emocjonalne
 • ET
 • FT
 • EMG
 • EEG
 • GSR

Przykłady badań decyzji aktywności psychofizycznej

Badania aktywności psychofizycznej koncentrują się wokół aspektów poprawy bezpieczeństwa i wydajności w pracy. Badania te są istotne zarówno w kontekście ruchu drogowego, jak i pracy w przemyśle, gdzie działanie pojazdów mechanicznych jest kluczowym elementem codziennej działalności.

BADANIA REAKCJI NA DŹWIĘKI

Kierowcy lub operatorzy poddawani są testom polegającym na reagowaniu na dźwięki, na przykład dzwonienie dzwonka sygnalizacyjnego lub klaksonu. Badania takie pozwalają ocenić, jak szybko reagują na dźwięki w środowisku, co jest ważne podczas prowadzenia pojazdów.

BADANIA SYMULOWANEJ JAZDY

Prowadzenie pojazdu w warunkach symulacyjnych, gdzie badani muszą reagować na różne sytuacje na drodze. To pozwala na ocenę zdolności kierowcy/operatora do podejmowania decyzji, unikania kolizji i utrzymania pojazdu na drodze.

MONITOROWANIE ZMĘCZENIA

Badania biometryczne monitorujące zmęczenie kierowców lub operatorów wykorzystują pomiar ruchów gałek ocznych, aby określić poziom zmęczenia i senności.

BADANIA SKUPIENIA UWAGI

Ocena zdolności kierowcy lub operatora do skoncentrowania się na zadaniach związanych z prowadzeniem pojazdów lub obsługą maszyn.

BADANIA OBCIĄŻENIA PRACĄ

Ocena, jak kierowcy i operatorzy radzą sobie z obciążeniem pracą i stresującymi sytuacjami w pracy. To pomaga w opracowaniu strategii zarządzania stresem i zapobiegania wypadkom.

WPŁYW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH

Ocena wpływu warunków pogodowych, oświetlenia i hałasu na zachowanie kierowców i operatorów.

Ile kosztują badania decyzji aktywności psychofizycznej kierowców/operatorów?

Koszt badania każdorazowo ustalany jest z klientem, w zależności od zastosowanej metodologii oraz próby badawczej. W ASM Neuro Lab koszty badań neuromarketingowych są atrakcyjne dla klienta w związku z posiadaniem na własność sprzętu najwyższej światowej klasy.