BADANIA AKTYWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ KIEROWCÓW I OPERATORÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH W WARUNKACH NATURALNYCH I SYMULOWANYCH

BADANE PARAMETRY

 • ocena sposobu gromadzenia i przetwarzania informacji z bodźców sensorycznych w warunkach rzeczywistych i symulowanych,
 • detekcja poziomu koncentracji, frustracji, zmęczenia, rutyny, wypalenia zawodowego,
 • ocena wpływu środowiska pracy na sprawność psychofizyczną w warunkach rzeczywistych i symulowanych,
 • ocena wpływu monotonii, przeciążenia informacją i stresem na reakcje psychofizjologiczne,
 • diagnozowanie rodzajów bodźców sensorycznych rozpraszających/skupiających uwagę na realizowanych czynnościach,
 • ergonomia rozmieszczania przyrządów kontrolno-pomiarowych.

PROBLEMATYKA BADAWCZA

Nowoczesne metody i techniki badania kierowców/operatorów pojazdów mechanicznych wykorzystujących urządzenia biometryczne (EYE TRACKING, EEG, GSR, FACE TRACKING) pozwalają na monitorowanie zachowania osób kierujących pojazdami w sposób bardziej precyzyjny i obiektywny na poziomie ich percepcji sensorycznej, przetwarzania informacji oraz reakcji emocjonalnych na dynamiczne zdarzenia terenowe. Wyniki tego typu badań dostarczają bardzo precyzyjnych informacji o przyczynach określonych reakcji konkretnych osób na zdarzenia terenowe, co pozwala na dobór odpowiednich ćwiczeń i zadań korygujących zachowanie kierowców/operatorów maszyn na poziomie poszczególnych elementów ich psychofizjologii.

DLA KOGO? BADANE REAKCJE NARZĘDZIA
 • Dla posiadaczy flot samochodowych
 • Dla posiadaczy/zarządców dróg
 • Dla dystrybutorów
 • Dla firm logistycznych
 • Wzrokowe
 • Słuchowe
 • Emocjonalne
 • ET
 • FT
 • EMG
 • EEG
 • GSR