Czym są badania użyteczności stron/aplikacji internetowych i gier komputerowych?

Badania użyteczności narzędzi internetowych polegają na przeprowadzaniu różnorodnych testów mających na celu ocenę funkcjonalności, wydajności i innych cech witryn/aplikacji/gier w celu poprawy ich jakości lub dostosowania do specyficznych potrzeb użytkowników. Badania te mogą obejmować wiele etapów w zależności od specyfiki badanego produktu lub technologii oraz ich celu. Testy użyteczności UX/UI są kluczowym elementem projektowania i doskonalenia produktów i usług, ponieważ pozwalają na bardziej precyzyjne dostosowanie rozwiązań do potrzeb rynku, co z kolei może przyczynić się do większej satysfakcji klientów i sukcesu biznesowego.

Badania UX/UI

Testy użyteczności UX/UI są niezbędnym elementem badań rynku zarówno w zakresie wprowadzania nowego produktu lub modyfikacji istniejącego. Przynoszą strategiczne korzyści.

 • Badania pomagają w podejmowaniu decyzji marketingowych/projektowych na podstawie danych i dowodów, a nie tylko intuicji. Kolejna korzyść płynąca z przeprowadzenia badań UX to weryfikacja założeń i hipotez dotyczących projektu, co pomaga uniknąć błędów i kosztownych modyfikacji po wdrożeniu.
 • Badania umożliwiają poprawę retencji i konwersji. Pozwalają na zrozumienie, dlaczego użytkownicy rezygnują z korzystania z produktu lub usługi lub nie dokonują zamówień, co może prowadzić do działań mających na celu poprawę retencji i konwersji.
 • Badania dają podstawę do skutecznych działań nakierowanych na rozwój produktu. Badania UX dostarczają wskazówek dotyczących tego, jak produkt lub usługa może być rozwijana i udoskonalana, aby lepiej służyć użytkownikom.
 • Badania umożliwiają dostosowanie strategii marketingowej do potrzeb rynku. Informacje z badań UX mogą wpływać na strategię marketingową, pomagając dostosować przekaz do oczekiwań i preferencji użytkowników.

Jakich informacji dostarczają badania UX/UI?

Dzięki badaniom użyteczności możliwe jest analizowanie zachowania użytkownika w narzędziach internetowych w czasie rzeczywistym.

Pełen obraz zachowań użytkowników uzyskać można jedynie dzięki badaniom neuromarketingowym.  Neuromarketingowa analiza danych pozwala na powiązanie map ciepła (heat maps) i kolejności eksplorowania poszczególnych obszarów obszaru z konkretną emocją osoby badanej.

Badanie gier komputerowych

Badania użytkownika (UX) dostarczają cennych informacji dotyczących doświadczenia użytkownika w kontekście interakcji z produktem, usługą, stroną internetową lub aplikacją. Te badania pomagają właścicielom, projektantom i twórcom lepiej zrozumieć, jak użytkownicy odbierają i korzystają z danego produktu lub usługi. Oto kluczowe informacje, które można uzyskać dzięki badaniom UX:

 • charakterystyka użytkowników – badania UX pomagają lepiej zrozumieć, kim są użytkownicy, ich cele, potrzeby i kontekst korzystania z produktu lub usługi,
 • ścieżka użytkownika – pozwalają zidentyfikować, jak użytkownicy nawigują po interfejsie, jakie ścieżki wybierają i gdzie mogą napotykać trudności,
  wrażenia użytkownika – badania UX dostarczają informacji na temat emocji, wrażeń i satysfakcji użytkowników podczas korzystania z produktu lub usługi,
 • identyfikacja problemów i błędów – pomagają wykryć problemy, błędy i trudności, z jakimi użytkownicy mogą się spotykać podczas korzystania z produktu, co umożliwia ich naprawienie,
 • ocena jakości interfejsu użytkownika – informacje te pozwalają na optymalizację i dostosowanie interfejsu do potrzeb i oczekiwań użytkowników, poprawę nawigacji i usprawnienie ogólnego doświadczenia,
 • ocena jakości prototypów – badania UX mogą obejmować testowanie prototypów, co pozwala uzyskać informacje zwrotne na etapie projektowania, zanim produkt zostanie wdrożony,
 • segmentacja użytkowników – badania UX mogą pomóc w identyfikacji różnych segmentów użytkowników i dostosowaniu produktu lub usługi do ich potrzeb,
 • analiza konkurencji – badania pomagają zidentyfikować, jakie rozwiązania oferowane przez konkurencję są popularne i skuteczne w oczach użytkowników.

Jak realizujemy badania UX/UI?

W badaniach marketingowych istotą nowoczesnego podejścia metodologicznego jest wykorzystanie wszystkich technik odwołujących się do badania różnych reakcji neurologiczno-somatycznych w odniesieniu do produktów, gdzie takie reakcje są szczególnie pożądane. Jest tak chociażby w przypadku gier komputerowych czy portali/aplikacji internetowych bazujących na wykorzystaniu technik multimedialnych: tekstu, obrazu, dźwięku, ruchu/położenia obiektów, zaangażowania emocjonalnego (w tym stresu, zaskoczenia), gdzie ważna jest szybkość i kierunek reakcji (pod względem osiągnięcia wyników w grze czy dotarcia do konkretnych funkcjonalności portalu/aplikacji). Równoczesne wykorzystanie trzech narzędzi w połączeniu ze standardową techniką pozwala na precyzyjne określenie charakteru reakcji użytkowników danych gier, portali czy aplikacji internetowych. Dlatego stworzyliśmy metodologię umożliwiającą realizację badań użyteczności w kompleksowy sposób.

Zachowania klientów podczas korzystania z narzędzi internetowych precyzyjnie śledzimy dzięki technikom eyetrackingu stacjonarnego lub mobilnego. Techniki te są koordynowane z technologiami  EEG, face-trackingu, GSR i EMG.

BADANE PARAMETRY

 • preferencje odnośnie wyboru konkretnych elementów zawartości interfejsu (kierunek i szybkość reakcji użytkownika),
 • zainteresowanie użytkownika poszczególnymi elementami,
 • ergonomia i przejrzystość rozkładu treści na ekranie komputera/urządzenia mobilnego,
 • poruszanie się po stronie internetowej – śledzenie ruchów zarówno gałek ocznych i „myszki”,
 • szybkość reakcji na konkretne zdarzenia (np. w grach) czy wyboru konkretnych elementów interfejsu (portal, aplikacja),
 • badanie emocji w reakcji na obraz, muzykę, ruch etc.
 • identyfikacja potencjalnych problemów użyteczności.

Nasza autorska metodologia UX NEURO SCAN polega na integracji danych z reakcji psychofizjologicznych respondentów wywołanych przez określone bodźce sensoryczne, emocjonalne  i poznawcze z deklaratywnymi jakościowymi technikami badawczymi, takimi jak indywidualny wywiad pogłębiony IDI, wywiad grupowy FGI, lub technikami ilościowymi – np. ankiety CATI, CAWI, czy PAPI. Takie zestawienie to doskonałe ugruntowanie danych biometrycznych z wypowiedziami respondentów dotyczących konkretnego zagadnienia. 

W jakich obszarach konieczne są badania UX/UI?

Przeprowadzenie badań UX/UI jest niezbędne wszędzie tam, gdzie tworzone są produkty internetowe przeznaczone dla użytkowników. Przynoszą one wiele korzyści dla producentów, klientów i danej firmy jako całości.

DLA KOGO? BADANE REAKCJE NARZĘDZIA
 • Dla posiadaczy stron www/portali internetowych/sklepów e-commerce
 • Dla twórców gier
 • Dla reklamodawców
 • Wzrokowe
 • Słuchowe
 • Emocjonalne
 • ET
 • FT
 • EEG
 • GSR

Przykłady badań UX/UI

Ile kosztują badania UX/UI?

Koszt badania każdorazowo ustalany jest z klientem, w zależności od zastosowanej metodologii oraz próby badawczej. W ASM Neuro Lab koszty badań neuromarketingowych są atrakcyjne dla klienta w związku z posiadaniem na własność sprzętu najwyższej światowej klasy.