Face Tracking

Face Tracking (FT) / Face Reading to nazwa umowna wykorzystywana w odniesieniu do wszelkich technologii informatycznych służących do detekcji i analizy emocji ze statycznych i dynamicznych obrazów mimiki ludzkiej twarzy. Obejmuje on zbiór technologii informatycznych z obszaru określanego terminem “affective computing” , który zajmuje się tworzeniem sprzętu i oprogramowania do automatycznego rozpoznawania emocjonalnych ekspresji człowieka poprzez komputerowe techniki detekcji i analizy.

Technologie te najczęściej opierają się na dwóch systemach rozpoznawania mimiki twarzy:

  • FACS (ang. Facial Action Coding System) — System Kodowania Ruchów Mimicznych twarzy na podstawie budowy anatomicznej i sposobu działania mięśni twarzy.
  • FAP (ang. Facial Animation Parameters) — część specyfikacji standardu MPEG-4 definiująca opis animacji twarzy ludzkiej na podstawie 84 punktowego modelu geometrycznego.

Zastosowanie analogiczne do EMG:

  • Komunikacja interpersonalna
  • Wizualizację (reklama TV, radiowa, prasowa, drukowana, opakowania etc.)
  • Materiał dźwiękowy (dżingiel, podkład muzyczny, efekty dźwiękowe, utwory muzyczne, muzykę w tle)
  • Zapach potraw, pomieszczeń, perfum itp.,
  • Smak potraw i produktów spożywczych
Zestaw do Face trackingu