BADANIA ODBIORU MATERIAŁÓW AUDIOWIZUALNYCH

BADANE PARAMETRY

 • zainteresowanie użytkownika poszczególnymi elementami przekazu,
 • wpływ poszczególnych elementów przekazu na jego odbiór emocjonalny,
 • identyfikacja potencjalnych problemów w odbiorze przekazu np. znużenie,
 • identyfikacja elementów, które uznać można za optymalne w przekazie, tzn. pozytywnie wpływające na odbiór przekazywanych treści.

PROBLEMATYKA BADAWCZA

Jednoczesne pomiary za pomocą Eye trackingu, Face trackingu, EEG, EMG oraz GSR pozwalają na określenie rzeczywistych reakcji odbiorców przekazu na jego składowe elementy, takie jak: dźwięk, obraz, zawartość przekazu.

DLA KOGO? BADANE REAKCJE NARZĘDZIA
 • Dla producentów
 • Dla agencji PR
 • Dla agencji reklamowych
 • Dla copywriterów
 • Dla reklamodawców
 • Dla grafików
 • Wzrokowe
 • Słuchowe
 • Emocjonalne
 • ET
 • FT
 • EEG
 • GSR