Elektromiografia

Elektromiografia (EMG) to technologia pomiarów czynności elektrycznej mięśni i nerwów, za pomocą urządzenia, które wzmacnia potencjały bioelektryczne. EMG w badaniach marketingowych jest wykorzystywana do rejestrowania mikro ekspresji mięśni twarzy, które są bezpośrednio związane ze wyrażaniem stanów emocjonalnych wywołanych przez określone bodźce sensoryczne.

Reakcje mimiczne twarzy powstają spontanicznie, niezależnie od woli osoby badanej, co pozwala na uzyskanie obiektywnych informacji nt. reakcji emocjonalnych osób badanych na konkretny przedmiot badania tj. m.in.:

  • komunikację interpersonalną,
  • wizualizację (reklama TV, radiowa, prasowa, drukowana, opakowania etc.),
  • materiał dźwiękowy (dżingiel, podkład muzyczny, efekty dźwiękowe, utwory muzyczne, muzykę w tle),
  • zapach potraw, pomieszczeń, perfum itp.,
  • smak potraw i produktów spożywczych.
EMB elektrody