KONSUMENCKIE TESTY ŻYWNOŚCI/TESTY KULINARNE

BADANE PARAMETRY

 • ocena wyglądu, smaku i rozmiaru danego produktu,
 • preferencje odnośnie poszczególnych składników danego produktu/potrawy,
 • związek pomiędzy konsumowanymi potrawami bądź ich składnikami a kierunkiem reakcji emocjonalnych respondentów,
 • satysfakcja z konsumpcji danego produktu bądź poszczególnych jego składników (w przypadku produktów złożonych).

PROBLEMATYKA BADAWCZA

Testy konsumenckie żywności oparte są na hedonicznej ocenie produktów żywnościowych, a ich głównym celem jest określenie stopnia akceptacji, preferencji i popytu na testowane wyroby. Ważne jest również poznanie postaw konsumentów w stosunku do produktów żywnościowych. Przeprowadzenie tego rodzaju badań pozwala na określenie szansy danego produktu na trafienie w upodobania szerokiego (w każdym razie pożądanego) grona konsumentów, a co za tym idzie odniesienie sukcesu rynkowego. Badanie uzupełnione będzie deklaracjami respondentów.

DLA KOGO? BADANE REAKCJE NARZĘDZIA
 • Dla producentów żywności
 • Dla restauratorów
 • Dla dostawców cateringu
 • Wzrokowe
 • Słuchowe
 • Emocjonalne
 • ET
 • FT
 • EMG
 • EEG
 • GSR