Co to jest eye tracking?

OKULOGRAFIA (ang. eye tracking, śledzenie ruchów gałek ocznych) to w marketingu technika śledzenia punktu skupienia wzroku, ruchów gałki ocznej oraz rozmiaru źrenicy osoby badanej. Obserwacja bezpośrednia za pomocą Eyetrackera odbywa się dzięki specjalnej kamerze emitującej i rejestrującej promieniowanie podczerwone. Dane rejestruje się jako odbicie podczerwieni od dna oka pośrodku źrenicy.

RODZAJE BADANYCH PARAMETRÓW:

 • fiksacje wzroku badanego w konkretnym punkcie np. opakowaniu,
 • kolejność zauważania konkretnych punktów / obszarów np. elementów opakowania,
 • czas, po jakim zostały zauważone,
 • średni czas patrzenia na dane elementy (tekst, piktogramy, znaki),
 • sposób patrzenia (czy tekst jest czytany czy skanowany),
 • procentowy rozkład uwagi przypadającej na dane elementy np. opakowania,
 • składniki tła przeszkadzające i odciągające uwagę od badanego elementu.

RAPORTOWANIE:

 • Film z markerem oznaczającym aktualne skupienie wzroku,
 • Mapy cieplne,
 • Mapy fiksacji,
 • Wyniki dla określonych rejonów zainteresowania (np. logotyp),
 • Zestawienia statystyczne.