Jaka technika jest faktycznie skuteczna w badaniu aktywności mózgu dla celów marketingowych?

Im więcej dowiadujemy się o mózgu, tym więcej wiemy o człowieku i jego psychice. Badanie sieci powiązań aktywności mózgu jest obecnie podstawą zdobycia wiedzy w wielu dziedzinach, także w marketingu.

Udostępnij
Co mówi mózg Twojego klienta i jak to odczytać?

Mózg jako centralny organ układu nerwowego człowieka jest narządem odpowiedzialnym za odbieranie, przetwarzanie i generowanie bodźców. Zatem kontroluje przepływ informacji  i wszystkie procesy zachodzące w organizmie, z których najbardziej fascynujące

Udostępnij
Chcesz poprzez ulotki zainteresować klientów swoją ofertą? Dowiedz się z badania materiałów promocyjnych na co klienci zwracają uwagę!

Przygotowanie materiałów promocyjnych najczęściej odbywa się w dwóch etapach – pierwszym jest opracowanie treści a drugim projektowanie graficzne. Jednak nie zawsze taki model się sprawdza  z powodu pominięcia najważniejszego aspektu,

Udostępnij
Jak ułatwić klientowi zakup czyli ekspozycja w sklepie ma znaczenie. Sklep z produktami dla dzieci pod lupą.

Wiedza o tym gdzie klient patrzy, na których elementach skupia swój wzrok, które elementy pomija to abecadło merchandisingu. Sztuka eksponowania produktu opanowana do perfekcji przekłada się na większą ilość klientów

Udostępnij
Dotknij, poczuj, zobacz – badania neuromarketingowe produktów do wnętrz a proces decyzyjny

Zdarza się, że w procesie zakupowym czynniki decyzyjne deklarowane przez klienta przed nabyciem produktu rozmijają się z późniejszym wyborem.  Faktyczne reakcje zmysłowe w bezpośrednim kontakcie z produktem nieraz powodują zmianę

Udostępnij
Realizacja badań neuromarketingowych z udziałem dzieci

Badania neuromarketingowe stanowiące przełom w podejściu do badań rynkowych dają możliwość poznania rzeczywistych odczuć badanych. Są uzupełnieniem dla badań realizowanych tradycyjnymi technikami – wykraczają poza poziom deklaracji i pozwalają na

Udostępnij
Biometria – klucz do badań opisujących mechanizmy myślenia i działania człowieka.

Klasyczne paradygmaty i teorie opisujące zjawiska ekonomiczne i społeczne opierają się na założeniu, że podmiot tych zjawisk czyli człowiek jest tzw. homo economicus, czyli istotą wykazującą pełną racjonalność podejmowanych decyzji

Udostępnij

26 odcinek programu Sklepowe Rewolucje poświęcony jest w całości ASM Neuro Lab.  

Udostępnij

Badamy sklepy w całej Polsce metodą eyetrackingową.

Udostępnij

Co komunikować klientowi i w jaki sposób, jak eksponować produkty żeby zwiększyć sprzedaż?

Udostępnij